அக்ஷரம் நாவல்கள் AKSHARAM NOVELS

எழுத்தின் கோர்வையில் எண்ணங்களின் எழுச்சி!

Let us always meet each other with the Smile, For the Smile is the Beginning of Love!

Ruthi Venkat Novels

காலன் அவன் காதலனாய் திமிரில் அவள் காதலியாய் நயனத்தில் அவள் நர்த்தகியாய் வில்லில் அவள் ரதிமகளாய் அஞ்சிறையில் அவள் தேவதையாய் அறுசுவை அற்புதங்கள் அகம் நிறைக்கும் ஆலோலங்கள்!

அக்ஷரம் நாவல்கள்

எழுத்துக்களின் கூட்டணியில் எண்ணத்தின் வண்ணங்களில் ஏகாந்தம் எழிலாகும் ஏக்கங்கள் நனவாகும் ஏடுகளின் பாசறையே!

Sudha Hari Novels


இதயம் இமைத்த நொடியில் ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் - அது விழியில் விழுந்த நாள் முதலே, அதிகாரனே! அதிரூபனே! மயக்கும் அழகில் காதலும் கவியழகே! காவியமும் பேரழகே!

Aksharam Published Novels

All our published novels are released by AD Publications. For printed copies, call

ELEMENTUM

ELEMENTUM

ELEMENTUM

ELEMENTUM

ELEMENTUM

ELEMENTUM

Up Coming Novels...

New Novel announcements and teasers links

Promo of the Week

வைரத் தாரகை வைரத்தின் திடத்தில் தாரகையவள் தடத்தில் நீலகேசியின் ரீங்காரம் காவிய வரிசையில்...

Read More